สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Tokyo

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

9F Nakano Sunplaza


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

30/F Shinjuku Park Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥3,230
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥3,230
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Hoshino Building 3F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,430 - ¥1,960
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Daiwa Shibuya Square 6/F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

5F Shinjuku Mitsuba Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

22/F Shibuya Mark City


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,820 - ¥3,880
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,840 - ¥2,530
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

3F/5F/6F Tobu Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

7F Fuji Building 40


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,300 - ¥2,530
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,840 - ¥2,300
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Square Daikanyama 1F-6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F & 2F Frances Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,510
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥3,230
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Forest Hills East Wing 2F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4F Dai 21 Arai Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥2,930
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

5F, 6F & 10F, DF Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,590 - ¥2,180
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F,2F and 3F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,660
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1/F Place Canada


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥2,830
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥3,110
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥3,110
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

2F, 3F and 4F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,660
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4F Akasaka K Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,710 - ¥3,380
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,820 - ¥3,880
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4F & 8F, KS Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,760 - ¥2,200
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Nukariya Building 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,430 - ¥1,780
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

7F Akasaka Business Place


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,510
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

5/F Azabu Green Terrace


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥3,110
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,710 - ¥3,720
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F Azabu East Court


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,510
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Habitation Akasaka


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,590 - ¥1,990
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

14/F Kamiyacho MT Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,710 - ¥3,720
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,840 - ¥2,300
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Estage Osaki Building 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,840 - ¥2,300
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,210 - ¥1,660
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

10F Shiba Daimon Centre


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥3,110
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,260 - ¥3,110
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4/F Shinagawa East One Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,330 - ¥4,570
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Shinagawa East One Tower


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,710 - ¥3,380
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,170
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,330 - ¥4,570
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,260 - ¥1,570
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

8F Shin Kokusai Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,490
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

3/F Shiodome Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,710 - ¥3,720
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

1F and 2F Otemachi Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,660 - ¥5,030
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,660 - ¥5,030
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4/F East Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,490
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

5F Okura Bekkan


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,490
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Level 8 Pacific Century Place


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,660 - ¥5,030
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Daiei Ginza Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,170
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4F Tekko Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,660 - ¥4,570
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,760 - ¥2,420
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Hulic Kanda suda-cho building 1F-4F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,490
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

3F, 5F & 6F Toyo Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,260 - ¥1,570
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,540 - ¥3,170
สำนักงานให้บริการใน Tokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,760 - ¥2,420

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Tokyo
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186