สาขาของพื้นที่สำนักงานใน New Delhi

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Red Fort Capital Parsvnath Towers


สำนักงาน เริ่มต้น INR 1,544.00 - INR 2,120.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

M 4 (1st Floor)


สำนักงาน เริ่มต้น INR 970.00 - INR 1,337.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level S-2


สำนักงาน เริ่มต้น INR 1,164.00 - INR 1,600.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

5th floor Punj Essen House


สำนักงาน เริ่มต้น INR 607.00 - INR 837.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

15th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 1,164.00 - INR 1,600.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 1,544.00 - INR 2,120.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

4th Floor Rectangle No.1


สำนักงาน เริ่มต้น INR 970.00 - INR 1,337.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


สำนักงาน เริ่มต้น INR 607.00 - INR 837.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

5th floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 1,164.00 - INR 1,600.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

2/F, Elegance


สำนักงาน เริ่มต้น INR 607.00 - INR 837.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


สำนักงาน เริ่มต้น INR 970.00 - INR 1,214.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


สำนักงาน เริ่มต้น INR 667.00 - INR 917.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 667.00 - INR 917.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 540.00 - INR 744.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

5th Floor, Tower C


สำนักงาน เริ่มต้น INR 440.00 - INR 550.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

15th Floor, Tower-9A


สำนักงาน เริ่มต้น INR 870.00 - INR 1,197.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

15th Floor, Tower-9A


สำนักงาน เริ่มต้น INR 870.00 - INR 1,087.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level 12, Tower C


สำนักงาน เริ่มต้น INR 740.00 - INR 1,020.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

19th Floor, Tower-C


สำนักงาน เริ่มต้น INR 740.00 - INR 927.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level 5, Srei Signature


สำนักงาน เริ่มต้น INR 497.00 - INR 624.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Levels 5 and 6


สำนักงาน เริ่มต้น INR 740.00 - INR 1,020.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Tapasya Corp Heights


สำนักงาน เริ่มต้น INR 440.00 - INR 550.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


สำนักงาน เริ่มต้น INR 497.00 - INR 684.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Assotech Business Cresterra


สำนักงาน เริ่มต้น INR 440.00 - INR 607.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

10th floor


สำนักงาน เริ่มต้น INR 497.00 - INR 684.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Level 9, Spaze i-Tech Park


สำนักงาน เริ่มต้น INR 497.00 - INR 624.00
สำนักงานให้บริการใน New Delhi

Corporate greens


สำนักงาน เริ่มต้น INR 497.00 - INR 684.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน New Delhi
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186