สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Hong Kong

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

700 Nathan Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$140.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

193 Prince Edward Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$190.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

1 Austin Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$200.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

1 Austin Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$270.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

132 Nathan Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$200.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


สำนักงาน เริ่มต้น HK$200.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

99 Queens Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$220.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

181 Queen’s Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$180.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

100 Queen's Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$200.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

1 Connaught Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$290.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

18 Harbour Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$160.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

500 Hennessy Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$140.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

200 Hennessy Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$160.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

1 Sunning Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$170.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

133 Wai Yip Street


สำนักงาน เริ่มต้น HK$120.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$100.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

5002 East Shennan Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

5033 Yi Tian Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY110.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

4001 Shennan Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY70.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

4018 Jin Tian Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

6009 Yitian Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY100.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

6011 Shennan Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Hong Kong

1 Taizi Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY70.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Hong Kong
โทรหาเราวันนี้: 02 844 9490