สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Wiesbaden

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 7,20 € - 7,90 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

THE SQUAIRE 12


สำนักงาน เริ่มต้น 13,20 € - 18,10 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

THE SQUAIRE 12


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

1st and 2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 6,00 € - 9,00 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Hahnstraße 68-70


สำนักงาน เริ่มต้น 6,90 € - 9,50 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

25th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,20 € - 18,10 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

20th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Tower 185


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Friedrich-Ebert-Anlage 36


สำนักงาน เริ่มต้น 8,60 € - 9,50 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

10th + 11th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 16,50 € - 18,10 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Mainzer Landstrasse 49


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Mainzer Landstrasse 41


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Ground Floor to 4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

16th and 24th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,20 € - 18,10 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

1st floor


สำนักงาน เริ่มต้น 10,70 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Dornhofstrasse 34


สำนักงาน เริ่มต้น 6,90 € - 9,50 €
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Wiesbaden

Darmstädter Landstrasse 116


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Wiesbaden
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186