สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Frankfurt

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

1st floor


สำนักงาน เริ่มต้น 10,70 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Ground Floor to 4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

16th and 24th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Mainzer Landstrasse 41


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


สำนักงาน เริ่มต้น 7,40 € - 10,20 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

10th + 11th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 17,30 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Tower 185


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 14,70 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


สำนักงาน เริ่มต้น 7,80 € - 8,50 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


สำนักงาน เริ่มต้น 9,30 € - 10,20 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

20th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 7,70 € - 8,50 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

25th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


สำนักงาน เริ่มต้น 9,30 € - 10,20 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Hahnstraße 68-70


สำนักงาน เริ่มต้น 6,20 € - 8,50 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

GF, 1st, 2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 9,30 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Dornhofstrasse 34


สำนักงาน เริ่มต้น 6,20 € - 8,50 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

1st and 2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 6,20 € - 8,40 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

THE SQUAIRE 12


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 19,00 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

THE SQUAIRE 12


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

Ground floor + 2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 7,30 € - 10,00 €
สำนักงานให้บริการใน Frankfurt

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 8,00 € - 8,80 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Frankfurt
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186