สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Berlin

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Berlin

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 18,20 € - 20,00 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Jaegerstraße 54


สำนักงาน เริ่มต้น 15,40 € - 19,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Wallstr. 9


สำนักงาน เริ่มต้น 12,80 € - 17,50 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,00 € - 15,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 14,50 € - 20,00 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Friedrichstraße 191


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

First Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 14,50 € - 20,00 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Greifswalder Straße 226


สำนักงาน เริ่มต้น 14,50 € - 20,00 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

5th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 15,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

6th + 7th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,00 € - 15,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

8th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 15,90 € - 17,50 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Berlin

7th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,00 € - 15,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Knesebeckstr. 62/63


สำนักงาน เริ่มต้น 14,50 € - 20,00 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Third Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,00 € - 15,20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Rheinstr. 22


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

House A, 1st floor


สำนักงาน เริ่มต้น 9,30 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Klosterstrasse 38


สำนักงาน เริ่มต้น 8,40 € - 11,60 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Babelsberger Str. 32


กรุณาโทร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Berlin
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186