สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Berlin

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Berlin

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13 € - 18 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Jaegerstraße 54


สำนักงาน เริ่มต้น 15 € - 19 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Wallstr. 9


สำนักงาน เริ่มต้น 13 € - 18 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11 € - 15 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 15 € - 20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Friedrichstraße 191


สำนักงาน เริ่มต้น 9 € - 13 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

First Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 15 € - 20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Greifswalder Straße 226


สำนักงาน เริ่มต้น 15 € - 20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

5th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 14 € - 15 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

6th + 7th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11 € - 15 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

8th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 16 € - 18 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


สำนักงาน เริ่มต้น 9 € - 13 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


สำนักงาน เริ่มต้น 11 € - 15 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Berlin

7th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11 € - 15 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Third Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11 € - 15 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

House A, 1st floor


สำนักงาน เริ่มต้น 9 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Knesebeckstr. 62/63


สำนักงาน เริ่มต้น 15 € - 20 €
สำนักงานให้บริการใน Berlin

Klosterstrasse 38


สำนักงาน เริ่มต้น 8 € - 12 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Berlin
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186