สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Rungis

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Rungis

45 rue de Villeneuve


สำนักงาน เริ่มต้น 7,70 € - 10,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Orlytech zone, Building 516


สำนักงาน เริ่มต้น 6,30 € - 8,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7, rue Le Bouvier


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 avenue Carnot


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

17 rue de la Vanne


สำนักงาน เริ่มต้น 8,80 € - 12,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 Rue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 13,40 € - 18,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6 rue Auguste Comte


สำนักงาน เริ่มต้น 8,50 € - 11,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6-8 rue du 4 septembre


สำนักงาน เริ่มต้น 9,80 € - 12,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

33 avenue du Maine


สำนักงาน เริ่มต้น 14,40 € - 19,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

13 avenue Morane Saulnier


สำนักงาน เริ่มต้น 7,30 € - 10,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

140 bis, rue de Rennes


สำนักงาน เริ่มต้น 11,70 € - 16,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

13 rue Camille Desmoulins


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

37-39 Avenue Ledru Rollin


สำนักงาน เริ่มต้น 20,00 € - 27,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

1 Boulevard Victor


สำนักงาน เริ่มต้น 15,90 € - 21,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Cours Pierre Vasseur


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Rungis

88 ter avenue Général Leclerc


สำนักงาน เริ่มต้น 8,90 € - 12,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

126 avenue du General Leclerc


สำนักงาน เริ่มต้น 14,60 € - 20,10 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

40 Rue du Louvre


สำนักงาน เริ่มต้น 35,70 € - 39,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

22 place de la Gare


สำนักงาน เริ่มต้น 8,70 € - 11,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27/29 Rue Raffet


สำนักงาน เริ่มต้น 14,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

90-92 Route de la Reine


สำนักงาน เริ่มต้น 12,30 € - 16,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27 avenue de l'Opéra


สำนักงาน เริ่มต้น 13,50 € - 18,50 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

10 Place Vendôme


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

124 rue Réaumur


สำนักงาน เริ่มต้น 23,90 € - 32,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

9, rue du Quatre Septembre


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

3B Rue Taylor


สำนักงาน เริ่มต้น 14,30 € - 17,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7 rue de la Paix


สำนักงาน เริ่มต้น 22,80 € - 25,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Rue Saint-Fiacre 17-21


สำนักงาน เริ่มต้น 23,90 € - 32,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

112 avenue Kléber


สำนักงาน เริ่มต้น 19,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

68 rue du Faubourg St. Honoré


สำนักงาน เริ่มต้น 15,70 € - 21,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

72 rue du Faubourg


สำนักงาน เริ่มต้น 19,00 € - 26,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7 rue Meyerbeer


สำนักงาน เริ่มต้น 30,90 € - 34,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


สำนักงาน เริ่มต้น 17,40 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

28 rue de l'Amiral Hamelin


สำนักงาน เริ่มต้น 13,00 € - 17,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

19 boulevard Malesherbes


สำนักงาน เริ่มต้น 17,60 € - 19,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

18 rue Pasquier


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 15,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

40 rue Jean Jaurès


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27/29 rue Bassano


สำนักงาน เริ่มต้น 21,80 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

75 Boulevard Haussmann


สำนักงาน เริ่มต้น 22,90 € - 25,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

26-28 rue de Londres


สำนักงาน เริ่มต้น 17,50 € - 24,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

23, rue Balzac


สำนักงาน เริ่มต้น 15,70 € - 19,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Rue de Londres 54


สำนักงาน เริ่มต้น 25,50 € - 35,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

54/56 avenue Hoche


สำนักงาน เริ่มต้น 23,10 € - 31,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

SNCF Station


สำนักงาน เริ่มต้น 18,20 € - 25,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

57 rue d'Amsterdam


สำนักงาน เริ่มต้น 10,80 € - 13,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

115 rue Cardinet


สำนักงาน เริ่มต้น 12,60 € - 17,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

201 Rue Carnot


สำนักงาน เริ่มต้น 10,20 € - 14,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

18-22 rue Marius Aufan


สำนักงาน เริ่มต้น 14,50 € - 18,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

171 avenue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 10,10 € - 13,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

191-195 avenue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 14,80 € - 16,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

11 rue de Cambrai


สำนักงาน เริ่มต้น 13,10 € - 18,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


สำนักงาน เริ่มต้น 15,30 € - 21,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

105 rue Anatole France


สำนักงาน เริ่มต้น 12,60 € - 17,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Les Diamants - Building B


สำนักงาน เริ่มต้น 8,80 € - 12,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Tour CB21


สำนักงาน เริ่มต้น 13,30 € - 18,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 place de la Pyramide


สำนักงาน เริ่มต้น 13,30 € - 18,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

4 Place de la Défense


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

La Grande Arche


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Le Belvédère


สำนักงาน เริ่มต้น 18,10 € - 19,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

9/11, allée de l'Arche


สำนักงาน เริ่มต้น 13,30 € - 18,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

19-21 Avenue Dubonnet


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

65 rue des trois fontanot


สำนักงาน เริ่มต้น 10,30 € - 14,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Immeuble Nova


สำนักงาน เริ่มต้น 10,30 € - 14,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Zac du Cornillon Nord


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

104 avenue Albert 1er


สำนักงาน เริ่มต้น 11,20 € - 15,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

1 Rue Rosenberg


สำนักงาน เริ่มต้น 10,30 € - 14,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

1 Rue Georges Stephenson


สำนักงาน เริ่มต้น 9,00 € - 12,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

44 Rue Jean Mermoz


สำนักงาน เริ่มต้น 9,50 € - 13,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

18 Place Des Nympheas


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Rungis
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186