สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Rungis

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Immeuble Panama


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Orlytech zone, Building 516


สำนักงาน เริ่มต้น 7,00 € - 9,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7, rue Le Bouvier


สำนักงาน เริ่มต้น 8,50 € - 11,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 avenue Carnot


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

17 rue de la Vanne


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 Rue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6 rue Auguste Comte


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6-8 rue du 4 septembre


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 12,40 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

33 avenue du Maine


สำนักงาน เริ่มต้น 15,80 € - 21,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

140 bis, rue de Rennes


สำนักงาน เริ่มต้น 17,40 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

13 rue Camille Desmoulins


สำนักงาน เริ่มต้น 9,90 € - 13,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

13 avenue Morane Saulnier


สำนักงาน เริ่มต้น 7,00 € - 9,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

1 Boulevard Victor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

37-39 Avenue Ledru Rollin


สำนักงาน เริ่มต้น 17,50 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Cours Pierre Vasseur


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Rungis

103 Rue De Grenelle


สำนักงาน เริ่มต้น 15,00 € - 20,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

88 ter avenue Général Leclerc


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

126 avenue du General Leclerc


สำนักงาน เริ่มต้น 17,70 € - 24,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

40 rue du Louvre


สำนักงาน เริ่มต้น 24,70 € - 33,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

22 place de la Gare


สำนักงาน เริ่มต้น 8,70 € - 11,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 15,80 € - 21,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

90-92 Route de la Reine


สำนักงาน เริ่มต้น 12,40 € - 17,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27/29 Rue Raffet


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27 avenue de l'Opéra


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

10 Place Vendôme


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

124 rue Réaumur


สำนักงาน เริ่มต้น 27,30 € - 37,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

3B Rue Taylor


สำนักงาน เริ่มต้น 15,00 € - 18,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7 rue de la Paix


สำนักงาน เริ่มต้น 22,80 € - 25,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

9, rue du Quatre Septembre


สำนักงาน เริ่มต้น 14,20 € - 19,60 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

17-21 rue Saint Fiacre


สำนักงาน เริ่มต้น 22,20 € - 30,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

112 avenue Kléber


สำนักงาน เริ่มต้น 20,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

68 rue du Faubourg St. Honoré


สำนักงาน เริ่มต้น 15,00 € - 20,60 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

72 rue du Faubourg


สำนักงาน เริ่มต้น 21,10 € - 29,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

7 rue Meyerbeer


สำนักงาน เริ่มต้น 32,50 € - 35,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

28 rue de l'Amiral Hamelin


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

19 boulevard Malesherbes


สำนักงาน เริ่มต้น 19,70 € - 21,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

18 rue Pasquier


สำนักงาน เริ่มต้น 15,00 € - 18,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

27/29 rue Bassano


สำนักงาน เริ่มต้น 16,60 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Les Mercuriales- Tour Levant


สำนักงาน เริ่มต้น 10,40 € - 14,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

75 Boulevard Haussmann


สำนักงาน เริ่มต้น 21,80 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

26-28 rue de Londres


สำนักงาน เริ่มต้น 17,50 € - 24,10 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Rungis

SNCF Station


สำนักงาน เริ่มต้น 17,50 € - 24,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

23, rue Balzac


สำนักงาน เริ่มต้น 15,00 € - 18,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

54 rue de Londres


สำนักงาน เริ่มต้น 21,10 € - 29,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

54/56 avenue Hoche


สำนักงาน เริ่มต้น 26,00 € - 35,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6 Rue Duret


สำนักงาน เริ่มต้น 18,30 € - 22,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

57 rue d'Amsterdam


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 11,70 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

115 rue Cardinet


สำนักงาน เริ่มต้น 13,30 € - 18,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Building A


สำนักงาน เริ่มต้น 9,30 € - 12,80 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

191-195 avenue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 17,20 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

171 bis, avenue Charles de Gaulle


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

11 rue de Cambrai


สำนักงาน เริ่มต้น 10,40 € - 14,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

6th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 13,80 € - 19,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Les Diamants - Building B


สำนักงาน เริ่มต้น 8,00 € - 11,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Tour CB21


สำนักงาน เริ่มต้น 16,90 € - 23,20 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

5 place de la Pyramide


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

4 Place de la Défense


สำนักงาน เริ่มต้น 12,70 € - 17,40 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

La Grande Arche, Paroi Nord


สำนักงาน เริ่มต้น 14,20 € - 19,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Le Belvédère


สำนักงาน เริ่มต้น 17,70 € - 19,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Le Véronèse


สำนักงาน เริ่มต้น 8,10 € - 11,10 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

9/11, allée de l'Arche


สำนักงาน เริ่มต้น 14,20 € - 19,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

65 rue des trois fontanot


สำนักงาน เริ่มต้น 12,40 € - 17,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

4th and 5th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 11,20 € - 15,30 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

Zac du Cornillon Nord


สำนักงาน เริ่มต้น 9,40 € - 12,90 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

104 avenue Albert 1er


สำนักงาน เริ่มต้น 12,40 € - 17,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

1 Rue Georges Stephenson


สำนักงาน เริ่มต้น 9,80 € - 13,50 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

44 Rue Jean Mermoz


สำนักงาน เริ่มต้น 9,50 € - 13,00 €
สำนักงานให้บริการใน Rungis

18 Place Des Nympheas


สำนักงาน เริ่มต้น 8,00 € - 11,00 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Rungis
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186