สาขาของพื้นที่สำนักงานใน New Cairo

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Plot number 305, 90th Streetoad:


สำนักงาน เริ่มต้น 9.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

1st Floor, Red-Con Building


สำนักงาน เริ่มต้น 9.00 $
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

47 Office Building


สำนักงาน เริ่มต้น 7.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Raya Offices (land No. 133)


สำนักงาน เริ่มต้น 10.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Namaa Building 5th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 6.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Road 18, Sarayat El Maadi


สำนักงาน เริ่มต้น 5.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Cornich El Nile, Ramelt Beaulac


สำนักงาน เริ่มต้น 7.00 $
สำนักงานให้บริการใน New Cairo

Plot 31 El Sheikh Zayed


สำนักงาน เริ่มต้น 7.00 $

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน New Cairo
โทรหาเราวันนี้: 02 844 9490