สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Shanghai

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

2/F, Central Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY194.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

25 F, The Headquarters Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

51/F Raffles City


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY194.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11 F,Carlton Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

26/F, Hong Kong Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY194.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

12/F Shui On Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY194.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

16/F, Henderson 688


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY176.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

3/F Silver Court Office Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY96.00 - CNY131.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

18/F Shanghai Oriental Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY96.00 - CNY131.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

15/F One Corporate Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

18/F Bund Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


สำนักงาน เริ่มต้น CNY141.00 - CNY176.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11/F, Garden Square


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


สำนักงาน เริ่มต้น CNY190.00 - CNY262.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

22/F, Centro


สำนักงาน เริ่มต้น CNY97.00 - CNY133.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

7/F, Oriental Financial Center


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY225.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

9/F, Eco City


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

29/F, Shanghai Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY214.00 - CNY294.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

31/F Jin Mao Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY248.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6 F, The 21st Century Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY116.00 - CNY159.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY105.00 - CNY144.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Century Metropolis


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY248.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY97.00 - CNY133.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY146.00 - CNY182.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น CNY113.00 - CNY155.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY146.00 - CNY201.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY113.00 - CNY155.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY103.00 - CNY129.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


สำนักงาน เริ่มต้น CNY97.00 - CNY133.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

43/F, Maxdo Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY113.00 - CNY141.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

2/F ShanghaiMart


สำนักงาน เริ่มต้น CNY103.00 - CNY129.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


สำนักงาน เริ่มต้น CNY105.00 - CNY144.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น CNY88.00 - CNY110.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Office Tower C


สำนักงาน เริ่มต้น CNY116.00 - CNY159.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


สำนักงาน เริ่มต้น CNY146.00 - CNY182.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


กรุณาโทร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Shanghai
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186