สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Shanghai

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

25 F, The Headquarters Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY137.00 - CNY188.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

51/F Raffles City


สำนักงาน เริ่มต้น CNY137.00 - CNY188.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11 F,Carlton Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY102.00 - CNY140.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

26/F, Hong Kong Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY133.00 - CNY183.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

16/F, Henderson 688


สำนักงาน เริ่มต้น CNY137.00 - CNY171.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

3/F Silver Court Office Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY109.00 - CNY150.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

15/F One Corporate Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY151.00 - CNY207.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


สำนักงาน เริ่มต้น CNY90.00 - CNY123.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

18/F Bund Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


สำนักงาน เริ่มต้น CNY137.00 - CNY171.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11/F, Garden Square


สำนักงาน เริ่มต้น CNY151.00 - CNY207.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


สำนักงาน เริ่มต้น CNY151.00 - CNY207.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


สำนักงาน เริ่มต้น CNY200.00 - CNY275.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY120.00 - CNY165.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY166.00 - CNY228.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

22/F, Centro


สำนักงาน เริ่มต้น CNY92.00 - CNY126.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

7/F, Oriental Financial Center


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY248.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

9/F, Eco City


สำนักงาน เริ่มต้น CNY151.00 - CNY207.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

29/F, Shanghai Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY248.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

31/F Jin Mao Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY180.00 - CNY248.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6 F, The 21st Century Building


สำนักงาน เริ่มต้น CNY116.00 - CNY159.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY115.00 - CNY158.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Century Metropolis


สำนักงาน เริ่มต้น CNY162.00 - CNY222.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY92.00 - CNY115.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY124.00 - CNY155.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY182.00 - CNY250.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น CNY124.00 - CNY170.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY146.00 - CNY201.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY124.00 - CNY170.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


สำนักงาน เริ่มต้น CNY124.00 - CNY155.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


สำนักงาน เริ่มต้น CNY103.00 - CNY142.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

43/F, Maxdo Centre


สำนักงาน เริ่มต้น CNY103.00 - CNY129.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


สำนักงาน เริ่มต้น CNY115.00 - CNY158.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น CNY102.00 - CNY127.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Office Tower C


สำนักงาน เริ่มต้น CNY102.00 - CNY140.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


สำนักงาน เริ่มต้น CNY146.00 - CNY182.00
สำนักงานให้บริการใน Shanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น CNY83.00 - CNY114.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Shanghai
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186