สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Shenzhen

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

4018 Jin Tian Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

4001 Shennan Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

5033 Yi Tian Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

6011 Shennan Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

5002 East Shennan Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1002 Keyuan Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY80.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

88 First Haide Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY90.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1 Taizi Road


สำนักงาน เริ่มต้น CNY70.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

193 Prince Edward Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$220.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

700 Nathan Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$140.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1 Austin Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$250.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1 Austin Road West


สำนักงาน เริ่มต้น HK$230.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

132 Nathan Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$170.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

15 Canton Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$170.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

181 Des Voeux Road Central


สำนักงาน เริ่มต้น HK$200.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

181 Queen’s Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$180.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

133 Wai Yip Street


สำนักงาน เริ่มต้น HK$110.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

66/F, The Center


สำนักงาน เริ่มต้น HK$320.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1 Connaught Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$210.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

18 Harbour Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$140.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

200 Hennessy Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$170.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

500 Hennessy Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$160.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

1 Sunning Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$150.00
สำนักงานให้บริการใน Shenzhen

38 Wong Chuk Hang Road


สำนักงาน เริ่มต้น HK$100.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Shenzhen
โทรหาเราวันนี้: 02 021 0520