สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Langley

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Langley

8661 201st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Langley

15300 Croydon Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Langley

22420 Dewdney Trunk Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.90 - $14.90
สำนักงานให้บริการใน Langley

7404 King George Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Langley

220 Brew Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Langley

4720 Kingsway


สำนักงาน เริ่มต้น $21.50 - $29.60
สำนักงานให้บริการใน Langley

2025 Willingdon Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $21.50 - $29.60
สำนักงานให้บริการใน Langley

4170 Still Creek Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Langley

5811 Cooney Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Langley

151 West Hastings St


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Langley

400 W Georgia St


สำนักงาน เริ่มต้น $34.60
สำนักงานให้บริการใน Langley

1090 Homer Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.10 - $29.00
สำนักงานให้บริการใน Langley

701 West Georgia Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Langley

999 Canada Place


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Langley

885 West Georgia Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Langley

1021 West Hastings Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Langley

666 Burrard Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $23.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Langley

777 Hornby Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Langley

1066 West Hastings Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Langley

1500 West Georgia


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $23.00
สำนักงานให้บริการใน Langley

2219 Rimland Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.80 - $14.80

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Langley
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186