สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sydney

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13


สำนักงาน เริ่มต้น $37.40 - $51.30
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 10


สำนักงาน เริ่มต้น $37.40 - $51.30
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 23


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13 & 14


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


สำนักงาน เริ่มต้น $23.40 - $29.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13 Citigroup


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 32


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 20 & 21


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 45


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Suite 2, Level One North


สำนักงาน เริ่มต้น $23.40 - $32.10
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 5 & 6


สำนักงาน เริ่มต้น $21.20 - $29.10
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $33.50 - $41.80
สำนักงานให้บริการใน Sydney

1 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.40
สำนักงานให้บริการใน Sydney

45 Evans Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.10 - $35.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 17, The Ark


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

246 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 23, Tower 1


สำนักงาน เริ่มต้น $23.40 - $32.10
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, Unit 7


สำนักงาน เริ่มต้น $18.80 - $25.80
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 8, Central Terrace Building


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6, 10 Help Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.40
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, Kings Court


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor, Suite 3


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $22.90
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6 & 7


สำนักงาน เริ่มต้น $20.80 - $28.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $18.80 - $25.80
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, 215-219


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $20.80
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 3


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00 - $26.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sydney
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186