สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sydney

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

20 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $21.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

52 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $21.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

60 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $26.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

95 Pitt Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

2 Park Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

201 Sussex Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

680 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

616 Harris Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

111 Flinders Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

45 Evans Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

40 Mount Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

246 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

11 Lord Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

10 Arrivals Court


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

10 Help Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

821 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

8-12 King Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

7 Eden Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

25 Restwell Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

30 Cowper Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

91 Phillip Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

22-28 Edgeworth David Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

215-219 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

81 Flushcombe Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sydney
โทรหาเราวันนี้: 02 844 9490