สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sydney

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13


สำนักงาน เริ่มต้น $30 - $41
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 10


สำนักงาน เริ่มต้น $32 - $45
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 23


สำนักงาน เริ่มต้น $32 - $45
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, 2, & 3


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


สำนักงาน เริ่มต้น $20 - $25
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13 Citigroup


สำนักงาน เริ่มต้น $30 - $41
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 32


สำนักงาน เริ่มต้น $23 - $32
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 20 & 21


สำนักงาน เริ่มต้น $30 - $41
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 45


สำนักงาน เริ่มต้น $30 - $41
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 5 & 6


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $21
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32 - $41
สำนักงานให้บริการใน Sydney

1 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

45 Evans Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 17, The Ark


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Sydney

246 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $9 - $12
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, Unit 7


สำนักงาน เริ่มต้น $14 - $19
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 8, Central Terrace Building


สำนักงาน เริ่มต้น $18 - $24
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6, 10 Help Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12 - $17
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, Kings Court


สำนักงาน เริ่มต้น $14 - $18
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
สำนักงานให้บริการใน Sydney

25 Restwell Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21 - $29
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor, Suite 3


สำนักงาน เริ่มต้น $12 - $17
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6 & 7


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $13
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, 215-219


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $18
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 3


สำนักงาน เริ่มต้น $21 - $29

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sydney
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186