สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sydney

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

135 King Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

20 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $21.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

52 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $24.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

60 Martin Place


สำนักงาน เริ่มต้น $29.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

2 Park Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

1 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

201 Sussex St


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

680 George St


สำนักงาน เริ่มต้น $20.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 5 & 6


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

111 Flinders Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

1 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

45 Evans Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Coca-Cola Place, 40 Mount Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Crows Nest


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, Unit 7


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

10 Arrivals Court, Level 8


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6, 10 Help Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

821 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, Kings Court


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

25 Restwell Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

30 Cowper Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6 & 7


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

6-8 Parramatta Square


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, 215-219


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 3


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sydney
โทรหาเราวันนี้: 02 844 9490