สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sydney

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13


สำนักงาน เริ่มต้น $29.50 - $40.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 10


สำนักงาน เริ่มต้น $32.40 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 23


สำนักงาน เริ่มต้น $32.40 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, 2, & 3


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


สำนักงาน เริ่มต้น $20.20 - $25.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 13 Citigroup


สำนักงาน เริ่มต้น $29.50 - $40.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 32


สำนักงาน เริ่มต้น $20.20 - $27.70
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 20 & 21


สำนักงาน เริ่มต้น $29.50 - $40.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 45


สำนักงาน เริ่มต้น $29.50 - $40.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Levels 5 & 6


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.40
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32.40 - $40.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

1 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

45 Evans Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 17, The Ark


สำนักงาน เริ่มต้น $18.60 - $25.60
สำนักงานให้บริการใน Sydney

246 Pacific Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $9.00 - $12.40
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1, Unit 7


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.30
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 8, Central Terrace Building


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6, 10 Help Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


สำนักงาน เริ่มต้น $18.60 - $25.60
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, Kings Court


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

25 Restwell Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.20 - $29.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Ground Floor, Suite 3


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 6 & 7


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.20
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 2, 215-219


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Sydney

Level 3


สำนักงาน เริ่มต้น $21.20 - $29.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sydney
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186