สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Melbourne

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 39


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $31.80
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 28


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $21.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 32


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $34.90
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 19


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1 & 2


สำนักงาน เริ่มต้น $28.80 - $39.60
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 31 & 50


สำนักงาน เริ่มต้น $28.80 - $39.60
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 10


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 8


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $34.90
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Rialto, West Podium


สำนักงาน เริ่มต้น $36.10 - $49.70
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 27, Rialto South Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $34.90
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 21


สำนักงาน เริ่มต้น $28.80 - $36.00
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 2, The Lantern


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $34.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 14


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 5


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $25.40 - $34.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 19 & 20


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $21.90
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $27.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $21.90
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $21.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 2


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Melbourne
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186