สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Melbourne

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 39


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $30
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 19


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $33
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $21
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 28


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $23
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 32


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $33
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 10


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1 & 2


สำนักงาน เริ่มต้น $31 - $43
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 31 & 50


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $33
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 8


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $33
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Rialto, West Podium


สำนักงาน เริ่มต้น $33 - $45
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 27, Rialto South Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 21


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $30
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $24
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Two Melbourne Quarter


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

One Melbourne Quarter


สำนักงาน เริ่มต้น $22 - $30
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 2, The Lantern


สำนักงาน เริ่มต้น $24 - $33
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 14


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $24
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 5


สำนักงาน เริ่มต้น $12 - $17
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1


สำนักงาน เริ่มต้น $29 - $40
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 19 & 20


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $21
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $22 - $27
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $20 - $25
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $20 - $25
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 2


สำนักงาน เริ่มต้น $22 - $27
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $21
สำนักงานให้บริการใน Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


สำนักงาน เริ่มต้น $13 - $18

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Melbourne
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186