ขออภัย เราไม่พบ {{term}} โปรดลองอีกครั้ง
มาตรการรับมือกับโควิด-19 ของ Regus
Shareholder Information
วันที่ หัวข้อเรื่อง PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
วันที่ หัวข้อเรื่อง PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

นายทะเบียนคืออะไร

หุ้นของคุณในรีจัสได้รับการบันทึกในระเบียนของผู้ถือหุ้น ระเบียนนี้เป็นรายนามและที่อยู่และจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรีจัสแต่ละราย ระเบียนนี้จะได้รับการรักษาในนามของบริษัทโดย Capita Registrars ('นายทะเบียน') นายทะเบียนของรีจัสจะปรับปรุงระเบียนเมื่อสถานะส่วนบุคคลหรือการถือหุ้นของคุณเปลี่ยนแปลง และยังจะส่งเช็คเงินปันผลและใบรับรองหุ้นให้คุณด้วย

ตามกฎหมายแล้ว ระเบียนจะเป็นเอกสารสาธารณะที่นายทะเบียนจะต้องเปิดให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ คำร้องต้องประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ต้องการเข้าถึงระเบียน ข้อความที่ระบุว่าจะใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด จะมีการแบ่งปันกับบุคคลอื่นหรือไม่ และหากมีการแบ่งปัน ใครเป็นผู้ได้รับและเพื่อจุดประสงค์ใด รีจัสจะไม่มอบรายละเอียดใดๆ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายแก่บุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่หน้าที่ตามกฎหมายบังคับ

ฉันควรทำอย่างไรกับใบรับรองหุ้นของฉัน

ใบรับรองหุ้นเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของคุณ และความเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัย คุณจะต้องใบรับรองหุ้นใช้เมื่อต้องการขายหุ้นของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดในอนาคต เราแนะนำให้คุณเก็บบันทึกหมายเลขใบรับรองและจำนวนหุ้นที่ใบรับรองแต่ละใบระบุแยกจากกันเพื่อป้องกันในกรณีที่สูญหายหรือเสียหาย ใบรับรองหุ้นจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์โดยที่คุณต้องรับผิดชอบเอง

ฉันต้องทำอย่างไรหากย้ายบ้าน

หากคุณย้ายบ้าน คุณจะต้องแจ้งนายทะเบียนของเราให้ทราบถึงที่อยู่ใหม่ของคุณ หากคุณลงทะเบียนกับพอร์ทัลของ Capita Share (www.capitashareportal.com) คุณสามารถแจ้งที่อยู่ใหม่ได้โดยการล็อกอินเข้าสูพอร์ตฟอลิโอของคุณ คุณจะต้องใช้:

  • ชื่อและนามสกุลและที่อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของผู้ถือหุ้น
  • รหัสนักลงทุนของผู้ถือหุ้น

คุณจะพบทั้งสองอย่างนี้ในใบรับรองหุ้น ใบสั่งขายหุ้นล่าสุด หรือจดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ www.capitaregistrars.com (โปรดทราบ: ลิงก์นี้จะเปิดหน้าในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่) ภายใต้หัวข้อ 'ผู้ถือหุ้นและพนักงาน' จากนั้นเลือก 'แผ่นพับและแบบฟอร์ม' เมื่อคุณกรอกและลงนามในแบบฟอร์มแล้ว โปรดส่งคืนให้ Capita ทางไปรษณีย์ที่ Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

ฉันต้องทำอย่างไรหากเปลี่ยนชื่อ

หากคุณเปลี่ยนชื่อ โปรดส่งรายละเอียดชื่อใหม่และชื่อเดิมของคุณถึงนายทะเบียนของเรา คุณควรแนบสำเนาใบสมรสที่ได้รับการรับรอง หรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อของคุณมาพร้อมกับใบรับรองหุ้นของคุณ และเช็คเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายในชื่อเดิมของคุณ นายทะเบียนจะทำการออกใบรับรองใหม่ให้คุณ หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ด้วย โปรดดูที่ 'ฉันต้องทำอย่างไรหากฉันย้ายบ้าน'

ฉันจะรายงานการเสียชีวิตของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนไว้อย่างไร

หากคุณกำลังบริหารอสังหาริมทรัพย์ คุณอาจจำเป็นต้องโอนหุ้นให้รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์หรือขายการถือครอง

ขั้นตอนแรกคือการเขียนคำร้องให้นายทะเบียนของเราที่:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

จากนั้นนายทะเบียนจะตั้งเครื่องหมายชั่วคราวบนระเบียนเพื่อรับรองว่า หากเป็นไปได้ นายทะเบียนจะไม่จ่ายเงินปันผลในชื่อของผู้ถือหุ้นอีกต่อไป นายทะเบียนจะส่งแบบฟอร์ใมห้คุณกรอก โปรดติดต่อนายทะเบียนของเราเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการ

ฉันทำเช็คเงินปันผลหาย ฉันจะขอรับเช็คเงินปันผลใหม่ได้อย่างไร

หากคุณทำเช็คเงินปันผลหายก่อนที่คุณจะนำไปขึ้นเงินในบัญชีธนาคาร โปรดติดต่อนายทะเบียนของเราเป็นลายลักษณ์อักษร Capita จะสามารถออกเช็คทดแทนให้คุณใหม่ได้ โปรดทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เช็คเงินปันผลของฉันหมดอายุ

หากคุณส่งเช็คหมดอายุให้นายทะเบียนของเรา นายทะเบียนจะทำการออกเช็คใหม่ให้ คุณอาจต้องจ่ายค่าดำเนินการ

ฉันต้องการให้จ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่

ซึ่งพบได้บ่อยในบัญชีธนาคารหรือบัญชีสถาบันการเงินในสหราชอาณาจักร บางครั้งอาจเรียกว่า 'คำสั่งจ่าย' (payment instruction) หรือ 'คำสั่งจ่ายเงินปันผล' (dividend mandate) การส่งคำสั่งจ่ายเงินปันผลของคุณเป็นเรื่องง่าย เงินปันผลจะถูกจ่ายเข้าบัญชีของคุณตามวันที่จ่าย และข้อมูลภาษีเกี่ยวกับเงินปันผลจะถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งคุณได้ลงทะเบียนเอาไว้

หากคุณลงทะเบียนบน Capita Shareportal คุณสามารถส่งคำสั่งทางออนไลน์

หากคุณต้องการส่งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคุณถือหุ้นร่วม หรือเป็นหุ้นบรัษัท แค่พิมพ์แบบฟอร์มคำสั่งจ่ายเงินปันผลจากลิงก์ "แบบฟอร์ม" กรอกให้เรียบร้อยและส่งไปรษณีย์ให้นายทะเบียนของเรา

นายทะเบียนของเราจะทำทุกอย่างเพื่อลงทะเบียนคำร้องการจ่ายเงินปันผลของคุณในการจ่ายเงินปันผลรอบถัดไป อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วการให้สิทธิ์เงินปันผลจะถูกคำนวนหนึ่งหรือสองเดือนก่อนการจ่ายเงินปันผลจริง หากเราได้รับคำร้องของคุณหลังจากช่วงเวลานี้ คุณจะได้รับเงินปันผลตามวิธีการจ่ายเดิม แต่นายทะเบียนจะรับรองว่าคำสั่งของคุณได้รับการลงบันทึกสำหรับการจ่ายในครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีภูมิลำเนาภายนอกสหราชอาณาจักร โปรดไปที่ www.capitashareportal.com ภายใต้หัวข้อ "ผู้ถือหุ้นและพนักงาน" การจ่ายระหว่างประเทศ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งจ่ายเงินปันผลที่ต้องการสำหรับประเทศที่คุณอาศัย

ฉันสามารถรับเงินปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสดได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลือกสำหรับความต้องการนี้

คำว่า 'ไม่รวมเงินปันผล' (ex dividend) และ "วันที่จดทะเบียนผู้ถือหุ้น" (record date) หมายความว่าอย่างไร

ก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง และในการหารือกับตลาดหุ้นลอนดอน เราได้กำหนดวันที่เพื่อการจำหน่ายหุ้นของเราโดยไม่ให้สิทธิ์เงินปันผล ซึ่งยังรู้จักในคำสั่ง 'ไม่รวมเงินปันผล' (ex-dividend) ก่อนวันที่ดังกล่าว เราจะเรียกว่า 'รวมเงินปันผล' (cum dividend)

หากคุณซื้อหุ้นก่อนวันที่ไม่รวมเงินปันผล คุณจะได้รับสิทธิ์รับเงินปันผลที่ประกาศครั้งล่าสุด หากคุณซื่อในวันหรือหลังจากวันดังกล่าว ในช่วงไม่รวมเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะจ่ายให้แก่เจ้าของหุ้นก่อนหน้า

เงินปันผลจะจ่ายให้กับผู้ถือหุันตามจำนวนของหุ้นที่ถือในระเบียนหุ้นเมื่อถึงวันที่กำหนด ('วันที่จดทะเบียนผู้ถือหุ้น') ปัจจุบันวันที่จดทะเบียนผู้ถือหุ้นคือสองวันหลังจากวันที่ไม่รวมเงินปันผล หากคุณได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่เพิ่งขายไป และไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหรือไม่ โปรดติดต่อตัวแทนที่ทำหน้าที่ขายในนามคุณ เงินปันผลอาจจ่ายให้กับเจ้าของใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการขาย

ฉันสามารถโอนเงินปันผลให้เพื่อนหรือญาติได้อย่างไร

หากคุณต้องการมอบหรือขายหุ้นของคุณให้แก่บุคคลที่คุณรู้จัก คุณสามารถโอนกรรมสิทธิ์ของคุณโดยใช้ 'แบบฟอร์มโอนหุ้น' แบบฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นายทะเบียนของเราwww.capitashareportal.com (โปรดทราบ: ลิงก์นี้จะเปิดหน้าในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่) ภายใต้หัวข้อ "แผ่นพับและแบบฟอร์ม" เมื่อคุณกรอกและลงนามในแบบฟอร์มแล้ว โปรดส่งกลับให้นายทะเบียน Capita ทางไปรษณีย์

ใบรับรองหุ้นของฉันหาย/ถูกขโมย - ฉันจะขอรับใบรับรองหุ้นใหม่ได้อย่างไร

หากคุณทำใบรับรองหุ้นสูญหาย คุณจะต้องแจ้งนายทะเบียนของเราให้ทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถทำได้โดยการโทรศัพท์หรือส่งเป็นเอกสาร Capita จะสามารถแนะนำให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับสำเนาใบรับรองได้ อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหุ้นที่แสดงในใบรับรองหุ้น

หากใบรับรองหุ้นของคุณถูกขโมย คุณจะต้องแจ้งความและขอหมายเลขอ้างอิงคดี เมื่อได้รับหมายเลขอ้างอิงคดีแล้ว โปรดส่งเอกสารแจ้งการโจรกรรมแก่ Capita พร้อมแนบหมายเลขอ้างอิงคดี Capita จะแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอน