พื้นที่ co-working ใน New York City

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน New York City

165 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

14 Wall Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน New York City

99 Hudson Street, 5th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

200 Vesey Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

77 Water Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

80 Broad Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.80
Co-working ใน New York City

101 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $16.70
Co-working ใน New York City

175 Pearl Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $18.30
Co-working ใน New York City

300 Cadman Plaza West


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.10
Co-working ใน New York City

101 Hudson Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $22.00
Co-working ใน New York City

2500 Plaza 5


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $22.00
Co-working ใน New York City

413 West 14th St.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $27.70
Co-working ใน New York City

287 Park Ave S


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $23.30
Co-working ใน New York City

221 River Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $16.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน New York City

41 Flatbush Ave.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $18.30
Co-working ใน New York City

275 Seventh Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

387 Park Avenue South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $16.70
Co-working ใน New York City

136 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

132 West 31st Street


กรุณาโทร
Co-working ใน New York City

5 Penn Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

434 W. 33rd Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

260 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน New York City

600 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน New York City

104 West 40th Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.30
Co-working ใน New York City

100 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน New York City

405 Lexington Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน New York City

340 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $22.40
Co-working ใน New York City

1501 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.10
Co-working ใน New York City

230 Park Ave


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $22.40
Co-working ใน New York City

1177 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $19.20
Co-working ใน New York City

250 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน New York City

747 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $21.10
Co-working ใน New York City

245 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $21.10
Co-working ใน New York City

415 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน New York City

One Rockefeller Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

845 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน New York City

1325 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

555 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $21.10
Co-working ใน New York City

1740 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

21st Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $22.40
Co-working ใน New York City

787 Eleventh Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

The Falchi Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.10
Co-working ใน New York City

35 Bay Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $18.30
Co-working ใน New York City

1 Meadowlands Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

One Gateway Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.90
Co-working ใน New York City

118-35 Queens Blvd.


กรุณาโทร
Co-working ใน New York City

1 Bridge Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.90
Co-working ใน New York City

JFK International Airport


กรุณาโทร
Co-working ใน New York City

John F. Kennedy International Airport


กรุณาโทร
Co-working ใน New York City

28 Valley Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.90
Co-working ใน New York City

Park 80 West


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน New York City

20 Commerce Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน New York City

1979 Marcus Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

70 East Sunrise Highway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

1129 Northern Blvd.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

830 Morris Turnpike


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

140 E Ridgewood Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

173 Huguenot Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.80
Co-working ใน New York City

999 Riverview Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน New York City

73 Market Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

51 JFK Parkway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

33 Wood Avenue South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

100 Connell Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.70
Co-working ใน New York City

626 RexCorp Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

50 Tice Blvd


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน New York City

2001 Route 46


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน New York City

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.80
Co-working ใน New York City

55 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน New York City

50 Main Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.80
Co-working ใน New York City

100 Duffy Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $8.50
Co-working ใน New York City

520 White Plains Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

777 Westchester Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.80
Co-working ใน New York City

125 Half Mile Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน New York City

6800 Jericho Turnpike


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

197 State Route 18 South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน New York City

30 Knightsbridge Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน New York City

7 Skyline Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.70
Co-working ใน New York City

One International Blvd.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $7.90
Co-working ใน New York City

500 West Putnam Ave.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

233 Mt. Airy Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.80
Co-working ใน New York City

68 South Service Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

200 Broadhollow Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.60
Co-working ใน New York City

100 Enterprise Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน New York City

4400 Route 9 South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน New York City

One Stamford Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน New York City

3600 Route 66


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.40
Co-working ใน New York City

Soundview Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน New York City

40 Richards Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.60
Co-working ใน New York City

Hauppauge Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.70
Co-working ใน New York City

Princeton Forrestal Village


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.80
Co-working ใน New York City

103 Carnegie Center Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน New York City

100 Overlook Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.80
Co-working ใน New York City

15 River Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.30
Co-working ใน New York City

8 Wright Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.30

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน New York City
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186