พื้นที่ co-working ใน Long Island City

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
Co-working ใน Long Island City

The Falchi Building


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

747 Third Avenue


Coworking
เริ่มต้น $16.00
Co-working ใน Long Island City

845 Third Avenue


Coworking
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน Long Island City

600 Third Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

405 Lexington Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

405 Lexington Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

245 Park Avenue


Coworking
เริ่มต้น $15.00
Co-working ใน Long Island City

250 Park Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

230 Park Ave


Coworking
เริ่มต้น $19.00
Co-working ใน Long Island City

445 Park Avenue


Coworking
เริ่มต้น $16.00
Co-working ใน Long Island City

100 Park Avenue


Coworking
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน Long Island City

477 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

555 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $16.00
Co-working ใน Long Island City

340 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $14.00
Co-working ใน Long Island City

590 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $19.00
Co-working ใน Long Island City

260 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $15.00
Co-working ใน Long Island City

One Rockefeller Plaza


Coworking
เริ่มต้น $13.00
Co-working ใน Long Island City

387 Park Avenue South


Coworking
เริ่มต้น $13.00
Co-working ใน Long Island City

136 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $13.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Long Island City

1177 Avenue of the Americas


Coworking
เริ่มต้น $13.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Long Island City

57 West 57th Street


Coworking
เริ่มต้น $13.00
Co-working ใน Long Island City

41 Madison Avenue


Coworking
เริ่มต้น $13.00
Co-working ใน Long Island City

287 Park Ave S


Coworking
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Long Island City

104 West 40th Street


Coworking
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน Long Island City

1250 Broadway


Coworking
เริ่มต้น $15.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Long Island City

1325 Avenue of the Americas


Coworking
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน Long Island City

112 W. 34th Street


กรุณาโทร
Co-working ใน Long Island City

1501 Broadway


Coworking
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน Long Island City

127 W 30th Street


Coworking
เริ่มต้น $13.00
Co-working ใน Long Island City

1740 Broadway


Coworking
เริ่มต้น $18.00
Co-working ใน Long Island City

275 Seventh Avenue


Coworking
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน Long Island City

5 Penn Plaza


Coworking
เริ่มต้น $13.00