พื้นที่ co-working ใน Freehold

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
Co-working ใน Freehold

4400 Route 9 South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน Freehold

3600 Route 66


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.10
Co-working ใน Freehold

125 Half Mile Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน Freehold

100 Horizon Center Blvd.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.40
Co-working ใน Freehold

197 State Route 18 South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน Freehold

Princeton Forrestal Village


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $8.80
Co-working ใน Freehold

103 Carnegie Center Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.00
Co-working ใน Freehold

100 Overlook Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน Freehold

33 Wood Avenue South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน Freehold

30 Knightsbridge Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน Freehold

20 Commerce Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

100 Connell Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.80
Co-working ใน Freehold

35 Bay Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.10
Co-working ใน Freehold

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.10
Co-working ใน Freehold

12 Penns Trail


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $8.50
Co-working ใน Freehold

830 Morris Turnpike


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.00
Co-working ใน Freehold

233 Mt. Airy Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.40
Co-working ใน Freehold

One Gateway Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
Co-working ใน Freehold

51 JFK Parkway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Freehold

41 Flatbush Ave.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $18.30
Co-working ใน Freehold

300 Cadman Plaza West


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

80 Broad Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $9.10
Co-working ใน Freehold

77 Water Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน Freehold

14 Wall Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $10.40
Co-working ใน Freehold

175 Pearl Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $18.30
Co-working ใน Freehold

101 Hudson Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $16.40
Co-working ใน Freehold

165 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน Freehold

2500 Plaza 5


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $20.80
Co-working ใน Freehold

200 Vesey Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.90
Co-working ใน Freehold

99 Hudson Street, 5th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $11.30
Co-working ใน Freehold

101 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.90
Co-working ใน Freehold

221 River Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $19.20
Co-working ใน Freehold

309 Fellowship Road, East Gate Center


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $8.80
Co-working ใน Freehold

413 West 14th St.


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $27.70
Co-working ใน Freehold

287 Park Ave S


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.90
Co-working ใน Freehold

275 Seventh Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

387 Park Avenue South


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

132 West 31st Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

136 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

434 W. 33rd Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $21.10
Co-working ใน Freehold

5 Penn Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

55 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $8.80
Co-working ใน Freehold

260 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Freehold

600 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน Freehold

100 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $13.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Freehold

104 West 40th Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.90
Co-working ใน Freehold

405 Lexington Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน Freehold

340 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Freehold

1501 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

230 Park Ave


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $20.80
Co-working ใน Freehold

747 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Freehold

1177 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

250 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน Freehold

245 Park Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Freehold

One Rockefeller Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

The Falchi Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

845 Third Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

1325 Avenue of the Americas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.30
Co-working ใน Freehold

555 Madison Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.00
Co-working ใน Freehold

1740 Broadway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $17.30
Co-working ใน Freehold

787 Eleventh Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.20
Co-working ใน Freehold

21st Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $20.80
Co-working ใน Freehold

28 Valley Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $15.40
Co-working ใน Freehold

118-35 Queens Blvd.


กรุณาโทร
Co-working ใน Freehold

1 Meadowlands Plaza


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.50
Co-working ใน Freehold

923 Haddonfield Rd


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $14.80
Co-working ใน Freehold

70 East Sunrise Highway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $12.90
Co-working ใน Freehold

610 Old York Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $7.60
Co-working ใน Freehold

196 West Ashland Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น $7.60

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Freehold
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186