พื้นที่ co-working ใน Staines

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
Co-working ใน Staines

Rourke House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.90
Co-working ใน Staines

Terminal 5 Arrivals Concourse


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

Terminal 3


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.40
Co-working ใน Staines

450 Bath Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

Terminal 2


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.40
Co-working ใน Staines

3000 Hillswood Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

59-60 Thames St


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.60
Co-working ใน Staines

5th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

6-9 The Square


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Ground Floor, The Bower


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.80
Co-working ใน Staines

1 Brunel Way


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

18 Stoke Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.70
Co-working ใน Staines

Causeway House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.10
Co-working ใน Staines

268 Bath Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.60
Co-working ใน Staines

Woking One


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.20
Co-working ใน Staines

The Charter Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.80
Co-working ใน Staines

Regal House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.90
Co-working ใน Staines

Highbridge


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Parkshot House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.10
Co-working ใน Staines

1st Floor


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

Venture House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.10
Co-working ใน Staines

Vantage London, 6th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.90
Co-working ใน Staines

1 Bell Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

Siena Court


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
Co-working ใน Staines

Building 3, Chiswick Park


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.10
Co-working ใน Staines

71-75 Uxbridge Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.60
Co-working ใน Staines

Dorset House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

Building 1


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

9 Fishers Lane


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.60
Co-working ใน Staines

1st Floor, Beaconsfield MSA


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.40
Co-working ใน Staines

6th floor, First Central 200


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.20
Co-working ใน Staines

377 - 399 London Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.00
Co-working ใน Staines

Quatro House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £4.70
Co-working ใน Staines

79 College Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Building 2


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.20
Co-working ใน Staines

26-28 Hammersmith Grove


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £9.40
Co-working ใน Staines

77 Fulham Palace Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.30
Co-working ใน Staines

Units A-J


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.40
Co-working ใน Staines

Jubilee House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

1st Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.10
Co-working ใน Staines

Fowler Avenue


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.40
Co-working ใน Staines

Cardinal Point


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Aston Court


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
Co-working ใน Staines

1st Floor, Building 2


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

6th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.90
Co-working ใน Staines

Building 220, Wharfedale Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.20
Co-working ใน Staines

Centaur House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £3.80
Co-working ใน Staines

1 Burwood Place


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.80
Co-working ใน Staines

Battersea Power Station


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

25 North Row


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.40
Co-working ใน Staines

83 Baker Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.80
Co-working ใน Staines

25 Wilton Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £12.90
Co-working ใน Staines

54 Clarendon Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

Portland House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.30
Co-working ใน Staines

St Mary's Court


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

2nd Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £12.30
Co-working ใน Staines

33 Cavendish Square


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.90
Co-working ใน Staines

17 Hanover Square


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.60
Co-working ใน Staines

The Harley Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £12.30
Co-working ใน Staines

Jubilee House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

100 Pall Mall


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £9.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

Mappin House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £12.30
Co-working ใน Staines

4th Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.10
Co-working ใน Staines

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

37 Vintage House,


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.70
Co-working ใน Staines

307 Euston Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £9.40
Co-working ใน Staines

Hilton Hotel


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

Golden Cross House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

60 St Martins Lane


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £14.50
Co-working ใน Staines

The Henley Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.70
Co-working ใน Staines

4/4a Bloomsbury Square


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

Hamilton House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.60
Co-working ใน Staines

31 Southampton Row


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.60
Co-working ใน Staines

88 Kingsway


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.70
Co-working ใน Staines

400 Thames Valley Park Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Interchange House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

344-354 Gray's Inn Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
Co-working ใน Staines

1st Floor Holborn Gate


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £7.20
Co-working ใน Staines

Tallis House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.40
Co-working ใน Staines

The Lansdowne Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.60
Co-working ใน Staines

77 Farringdon Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.30
Co-working ใน Staines

Castle Court


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.70
Co-working ใน Staines

4 Imperial Place


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.70
Co-working ใน Staines

Alpha House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
Co-working ใน Staines

88 Wood Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Staines

3rd floor, News Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £10.70
Co-working ใน Staines

68 Lombard Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.40
Co-working ใน Staines

30 Moorgate


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

45 Moorfields


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.80
Co-working ใน Staines

1 Ropemaker Street


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

27 Austin Friars


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00
Co-working ใน Staines

Alpheus Building


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

The Minster Building


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

Epworth House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

New Broad Street House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.00
Co-working ใน Staines

2nd Floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.00
Co-working ใน Staines

Davidson House


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.00
Co-working ใน Staines

30 St Marys Axe


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £17.00
Co-working ใน Staines

100 Bishopsgate


กรุณาโทร
Co-working ใน Staines

63 St Mary Axe


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £13.50
Co-working ใน Staines

9 Devonshire Square


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £11.00
Co-working ใน Staines

25 Clarendon Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.40
Co-working ใน Staines

9 Greyfriars Road


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £8.20
Co-working ใน Staines

Kingsgate


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £6.30
Co-working ใน Staines

200 Brook Drive


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น £5.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Staines
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186