พื้นที่ co-working ใน Johannesburg

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Johannesburg

222 Smit Street


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

8 Hillside Road


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

The Firs


Coworking
เริ่มต้น R80,00
Co-working ใน Johannesburg

Eastgate Office Park


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

35 Fricker Road


กรุณาโทร
Co-working ใน Johannesburg

AMR Office Park


Coworking
เริ่มต้น R60,00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Johannesburg

Atrium on 5th


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

292 Surrey Avenue


กรุณาโทร
Co-working ใน Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

50 Constantia Boulevard


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

33 Ballyclare drive


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


กรุณาโทร
Co-working ใน Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

Nr 1 Casino Road


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

21 Woodlands Drive


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

Block A, Wedgefield Office Park


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

6 Kikuyu Road


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

Leslie Road


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

22 Magwa Crescent


Coworking
เริ่มต้น R110,00
Co-working ใน Johannesburg

Birchwood Court


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

Dainfern Square


Coworking
เริ่มต้น R60,00
Co-working ใน Johannesburg

Willow Wood Office Park


Coworking
เริ่มต้น R50,00
Co-working ใน Johannesburg

John Vorster Drive, Centurion


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

Byls Bridge Office Park Building 14, Block B


Coworking
เริ่มต้น R70,00
Co-working ใน Johannesburg

Lakeview Building


Coworking
เริ่มต้น R60,00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Johannesburg
โทรหาเราวันนี้: 02 021 0520