พื้นที่ co-working ใน Paris La Defense

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
Co-working ใน Paris La Defense

4 Place de la Défense


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

La Grande Arche, Paroi Nord


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

Le Belvédère


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

9/11, allée de l'Arche


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

171 bis, avenue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

191-195 avenue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,30 €
Co-working ใน Paris La Defense

65 rue des trois fontanot


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

4th and 5th floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

Le Véronèse


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

6 Rue Duret


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

54/56 avenue Hoche


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,70 €
Co-working ใน Paris La Defense

28 rue de l'Amiral Hamelin


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

27/29 Rue Raffet


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

23, rue Balzac


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

115 rue Cardinet


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

104 avenue Albert 1er


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

90-92 Route de la Reine


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,30 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Paris La Defense

72 rue du Faubourg


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 14,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

54 rue de Londres


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 14,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

18 rue Pasquier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

26-28 rue de Londres


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

88 ter avenue Général Leclerc


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

126 avenue du General Leclerc


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 14,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

103 Rue De Grenelle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

13 rue Camille Desmoulins


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Paris La Defense

7 rue de la Paix


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

7 rue Meyerbeer


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,70 €
Co-working ใน Paris La Defense

27 avenue de l'Opéra


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

9, rue du Quatre Septembre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

6-8 rue du 4 septembre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Paris La Defense

140 bis, rue de Rennes


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Paris La Defense

40 rue du Louvre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,70 €
Co-working ใน Paris La Defense

6 rue Auguste Comte


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Paris La Defense

SNCF Station


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

Zac du Cornillon Nord


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Paris La Defense

44 Rue Jean Mermoz


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

11 rue de Cambrai


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

37-39 Avenue Ledru Rollin


กรุณาโทร
Co-working ใน Paris La Defense

13 avenue Morane Saulnier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 5,40 €
Co-working ใน Paris La Defense

Les Diamants - Building B


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

Les Mercuriales- Tour Levant


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

7, rue Le Bouvier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,30 €
Co-working ใน Paris La Defense

5 Rue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,00 €
Co-working ใน Paris La Defense

5 avenue Carnot


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Paris La Defense

1 Rue Georges Stephenson


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

Building A


กรุณาโทร
Co-working ใน Paris La Defense

Orlytech zone, Building 516


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

Cours Pierre Vasseur


กรุณาโทร
Co-working ใน Paris La Defense

4-6 rue des Chauffours


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

18 Place Des Nympheas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Paris La Defense

Le Dôme


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,10 €
Co-working ใน Paris La Defense

22 place de la Gare


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,60 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Paris La Defense
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186