พื้นที่ co-working ใน Nanterre

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
Co-working ใน Nanterre

65 rue des trois fontanot


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Nanterre

Le Belvédère


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Nanterre

La Grande Arche, Paroi Nord


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Nanterre

9/11, allée de l'Arche


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,40 €
Co-working ใน Nanterre

4 Place de la Défense


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Nanterre

4th and 5th floor


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,80 €
Co-working ใน Nanterre

104 avenue Albert 1er


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,80 €
Co-working ใน Nanterre

171 bis, avenue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Nanterre

191-195 avenue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Nanterre

1 Rue Rosenberg


กรุณาโทร
Co-working ใน Nanterre

Le Véronèse


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,60 €
Co-working ใน Nanterre

18-22 rue Marius Aufan


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,00 €
Co-working ใน Nanterre

6 Rue Duret


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,30 €
Co-working ใน Nanterre

27/29 Rue Raffet


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Nanterre

90-92 Route de la Reine


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,80 €
Co-working ใน Nanterre

28 rue de l'Amiral Hamelin


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,80 €
Co-working ใน Nanterre

54/56 avenue Hoche


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,70 €
Co-working ใน Nanterre

23, rue Balzac


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,70 €
Co-working ใน Nanterre

88 ter avenue Général Leclerc


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,90 €
Co-working ใน Nanterre

126 avenue du General Leclerc


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Nanterre

115 rue Cardinet


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,50 €
Co-working ใน Nanterre

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Nanterre

72 rue du Faubourg


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,30 €
Co-working ใน Nanterre

44 Rue Jean Mermoz


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Nanterre

54 rue de Londres


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,70 €
Co-working ใน Nanterre

18 rue Pasquier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,50 €
Co-working ใน Nanterre

26-28 rue de Londres


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,00 €
Co-working ใน Nanterre

6-8 rue du 4 septembre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Nanterre

7 rue de la Paix


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 12,30 €
Co-working ใน Nanterre

7 rue Meyerbeer


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 15,10 €
Co-working ใน Nanterre

27 avenue de l'Opéra


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,10 €
Co-working ใน Nanterre

9, rue du Quatre Septembre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,70 €
Co-working ใน Nanterre

6 rue Auguste Comte


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,90 €
Co-working ใน Nanterre

140 bis, rue de Rennes


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Nanterre

40 rue du Louvre


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 16,40 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Nanterre

SNCF Station


กรุณาโทร
Co-working ใน Nanterre

Zac du Cornillon Nord


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,50 €
Co-working ใน Nanterre

13 avenue Morane Saulnier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,00 €
Co-working ใน Nanterre

11 rue de Cambrai


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,40 €
Co-working ใน Nanterre

2 rue de l'Abbé Rousseaux


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 13,20 €
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
Co-working ใน Nanterre

37-39 Avenue Ledru Rollin


กรุณาโทร
Co-working ใน Nanterre

1, Esplanade Miriam Makeba


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 8,20 €
Co-working ใน Nanterre

Les Diamants - Building B


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,20 €
Co-working ใน Nanterre

7, rue Le Bouvier


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,60 €
Co-working ใน Nanterre

Les Mercuriales- Tour Levant


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 9,40 €
Co-working ใน Nanterre

1 Rue Georges Stephenson


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 6,00 €
Co-working ใน Nanterre

5 Rue Charles de Gaulle


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 11,60 €
Co-working ใน Nanterre

5 avenue Carnot


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,90 €
Co-working ใน Nanterre

4-6 rue des Chauffours


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,20 €
Co-working ใน Nanterre

Orlytech zone, Building 516


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 4,70 €
Co-working ใน Nanterre

Cours Pierre Vasseur


กรุณาโทร
Co-working ใน Nanterre

Building A


กรุณาโทร
Co-working ใน Nanterre

18 Place Des Nympheas


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,20 €
Co-working ใน Nanterre

Le Dôme


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 10,40 €
Co-working ใน Nanterre

22 place de la Gare


พื้นที่ Co-Working
เริ่มต้น 7,60 €

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Nanterre
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186